Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 1109/2565

pll_content_description

📣 จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งที่ 1109/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 71) ลงวันที่ 30 เมษายน 2565 #เพื่อผ่อนคลายมาตรการรับการเปิดประเทศ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

TOP