Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

งดนำเข้าหรือจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกรเข้าไปในไต้หวัน

pll_content_description

ดัวยสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับเเจ้งจาก สำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ 2) สาขาเมืองเกาสง พบว่า มีการจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปสุกรจากประเทศไทยให้กับแรงงานไทยที่ทำงานในไต้หวัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนมาตรการทางการไต้หวัน โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี หรือปรับสูงสุด 3  ล้านเหรียญไต้หวัน สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยประชาสัมพันธ์ “งดการนำเข้าหรือจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสุกร เช่น กุนเชียน หมูยอ อาหารแปรรูปอื่นๆที่มีส่วนประกอบจากสุกร เข้าไปในไต้หวัน ให้กับแรงงานไทยหรือญาติของแรงงานไทยทราบ”

TOP