Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘

pll_content_description

 

           สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีนางกิ่งกาญจน์ พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นประธานในการประชุมหารือครั้งนี้

 

  

 

  

TOP