Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ถึง สำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ขอส่งบทสรุปผู้บริหารรายงานสถานการณ์แรงงานจังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562) และรายปี 2562 (มกราคม-ธันวาคม 2562) และขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นฯ

pll_content_description

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameนบ0027.ว770 บทสรุป

ขนาด : 708.19 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 ก.พ. 2563
TOP