Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

pll_content_description

ตามที่จังหวัดนนทบุรี มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรานั้น บัดนี้  จังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไป ของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น (โดยวิธีปฏิบัติและวิธีสัมภาษณ์) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2565 รายละเอียดตามประกาศแนบ

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameประกาศรายชื่อ

ขนาด : 891.55 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้าง : 9 มิ.ย. 2565
TOP