Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

รับสมัครจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น

pll_content_description

ด้วยจังหวัดนนทบุรี  มีความประสงค์รับสมัครจ้างเหมาบริการบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จำนวน 1 อัตรา

TOP