Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สนง.แรงงานจังหวัดนนทบุรีอออกหน่วยเคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน

pll_content_description

 

         สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำทีมโดยนางกิ่งกาญจน์  พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่เพื่อให้บริการประชาชน ในโครงการ ''หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนนทบุรี'' ครั้งที่ ๖ /๒๕๕๘ ประจำเดือนมิถุนายน ดดยมีการบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางโค ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 

TOP