Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรี ร่วมถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

pll_content_description

                     วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต บางใหญ่ นนทบุรี: สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ร่วมกับ เครือข่ายภาคการศึกษา และ ภาคเอกชน จัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ ทั้งนี้รองกรมน. พันเอกอนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีลงนามความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาการศึกษาและทักษะวิชาชีพกำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่าง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี กับสถาบันอาชีวศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน พิธีติดดาวแก่ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กิจกรรมต่างๆ และนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณภายใต้โครงการสาน สร้าง เสริมสุข แรงงานไทย จังหวัดนนทบุรี ในครั้งนี้

TOP