Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 17 มกราคม 2565 สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ กระทรวงแรงงานประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายสุกิจ ครุฑคง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นางสาวบุณยวีร์ ลุมาดกมลพันธ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฯ และดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนงานต่อไป

TOP