Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

pll_content_description

วันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.30น. สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564 โดย นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ นางอนุวรรณ แสงประเสริฐ จัดหางานจังหวัดนนทบุรี นายอัครินทร์ ธารีฉัตรไพศาล สวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมดังกล่าว เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2564

TOP