Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 – 1/2565

pll_content_description

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ การดำเนินงานตายยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 – 1/2565 เพื่อหารือการจัดกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบ V-Cube Conference

TOP