Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567

pll_content_description

วันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ 3 / 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมฯ ดังกล่าว พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย

TOP