Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจาก กองทุนพัฒนาไฟฟา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

pll_content_description

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวอธิชา ทองเหลือ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือการยื่นข้อเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟา โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ร่วมกับ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกฤษดา เชยคาน พลังงานจังหวัดนนทบุรีเป็นประธาน
การประชุมดังกล่าว

TOP