Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

pll_content_description

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายวีรจิตต์ สิทธิชัย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกระทรวงแรงงาน ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า
แจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ ได้พูดคุยให้คำแนะนำ และมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการอีกด้วย

TOP