Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่จัดกิจกรรม ‘งานสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดนนทบุรี’ ในงานวันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ

pll_content_description

 

              สรจ.นนทบุรี นำโดยนางวรรณี   ศรีอุทัย แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่จัดกิจกรรม  ‘งานสาน สร้าง เสริมสุขแรงงานไทย จังหวัดนนทบุรี’ ในงานวันนัดพบแรงงาน ประชารัฐร่วมใจ เพื่อคนไทยมีงานทำ ระหว่างวันที่ ๒๓ ถึง ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ เวสต์เกตฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน

 

 

   

   

   

   

   

 

TOP