Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังบหวัดนนทบุรี

pll_content_description

        เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ นางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE  จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การค้าเอสพานาด สาขาแคราย-งามวงศ์วาน ซึ่งในครั้งนี้มีสถานประกอบการที่เข้าร่วมการประกวดจากการชักชวนของสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีด้วยจำนวน ๑ แห่ง คือ บริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ ทั้งนี้ผลการประกวดปรากฏว่าบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัด สาขาแจ้งวัฒนะ ผ่านเกณฑ์เข้ารอบในการประกวดระดับถัดไป

 

     

     

      

TOP