Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

pll_content_description

            เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๗  เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วม กิจกรรมการประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๕๗ โดยสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ส่งสถานประกอบการเข้าร่วมแข่งขันจำนวน ๑ แห่ง ณ โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 

TOP