Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกตรวจโครงการจ้างงานเร่งด่วนฯ ณ อำเภอบางบัวทอง

pll_content_description

 

             สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางอุดมลักษณ์  สอนสารี  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกพื้นที่ตรวจสอบการจัดทำโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗  ณ เทศบาลเมืองพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีการทำกิจกรรมการพัฒนาทักษะฝีมือ ในหลักสูตรทำซาลาเปาในครั้งนี้

 

   

       

TOP