Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่เพื่อมอบป้ายชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมบรรยายข้อมูฃให้แก่สถานประกอบการในจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

             เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกพื้นที่ให้ความรู้ และแนะนำสถานประกอบการในเรื่องการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE พร้อมมอบป้ายชมรมให้แก่สถานประกอบการสามแห่ง ดังนี้ ๑. บริษัท ยาอินไทย จำกัด ๒. บริษัท ส.ศิลป (2521) จำกัด และ ๓.บริษัท สยามควอลิตี้ จำกัด ทั้งนี้สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีได้ดำเนินโครงการตามนโยบายที่ว่า รณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในสถานประกอบการจังหวัดนนทบุรี

 

            

            

             

TOP