Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗

pll_content_description

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาลากลางชั้น ๔ โดยมีนางณัฐชนน  ชัยถาวรพงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุม เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี และมีอาสาสมัครแรงงานทุกอำเภอในจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

 

   

                                                          

                                                                  

                                                                     

TOP