Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่โครงการ ‘หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน’ จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

 

          สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรีออกหน่วยเคลื่อนที่ในนามสำนักงานจังหวัดนนทบุรี และศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ออกให้บริการพร้อมให้คำแนะนำแก่ประชาชน นำโดยนางกิ่งกาญจน์  พงษ์ถาวรวิช นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เป็นผู้ดูแลการออกพื้นที่โครงการ '' หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน'' จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการพร้อมกันด้วย ณ วัดมะสง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา

 

  

 

 

 

TOP