Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางพิศมัย เอี่ยมวัฒนานันท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน พร้อมด้วยผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

TOP