Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565

pll_content_description

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2565 พร้อมด้วย นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคนพิการจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม

TOP