Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า “โครงการป่าของเราชาวนนทบุรี” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

pll_content_description

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้และปลูกป่า ตามโครงการป่าของเราชาวนนทบุรี เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 พร้อมด้วย ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ให้เป็น “เมืองน่าอยู่” โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม

TOP