Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน

pll_content_description

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน โดยมี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

TOP