Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2564

pll_content_description

วันที่ 30 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมติวานนท์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน

TOP