Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมรับมอบนโยบายโครงการ ม.33 เรารักกัน โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี นางชวนพิศ วิระวงษ์นุสร ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี นายสงกรานต์ เพิ่มฤๅชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจากจัดหางานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนจากสวัสดิการและคุ้มครองจังหวัดนนทบุรี ประชุมร่วมกันเกี่ยวกับโครงการ ม.33 เรารักกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 3  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ทราบถึง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการ และสามารถให้ข้อมูลกับประชาชนได้ ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวจัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

TOP