Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมบูรณาการออกพื้นเยี่ยมชมการฝึกอาชีพ

pll_content_description

 

                          วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. : นางกัญจนาภรณ์ ไซกัล แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และข้าราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมบูรณาการออกพื้นที่เยี่ยมชมการฝึกอาชีพ เช่น การทำเก้าอี้จากวัสดุเหลือใช้ (ยางรถยนต์) การปรุงอาหารไทย และการนวดแผนไทย (แก้อาการ) โดยมีการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน และการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้แรงงานนอกระบบสมัครเป็นผู้ประกันตน ม.๔๐ ณ อบต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และสถานที่ฝึกอบรมของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี

 

View the slide show

TOP