Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมแสดงความยินดีในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่

pll_content_description

 

 

               เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ นางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแสดงความยินดีในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีคนใหม่ กับท่านชนม์ชื่น  บุญญานุสาสน์

 

   

  

  

 

TOP