Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด

pll_content_description

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายปฏิพัทธ์ วงศ์อนุการ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษและอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว พ.ศ. 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมงามวงศ์วาน ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมดังกล่าว เพื่อหาแนวทางในการดูแล และช่วยเหลือผู้ได้รับการอภัยโทษกลับเข้าสู่สังคม และป้องกันไม่ให้กลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

TOP