Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ดำเนิน โครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายพีรพล ศรนารา นักวิชาการแรงงาน ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ณ บริษัท พี.เอส.เอ อินเตอร์-คูลลิ่ง จำกัด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันนี้ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินการคัดกรองด้วยการ Swab ในรูปแบบ RT-PCR 100 เปอร์เซ็นต์ และจะดำเนินการแยกผู้ป่วยไปรักษาทันทีและให้ส่งผลตรวจ Antigen Test Kit ทุกสัปดาห์ ส่วนการรักษาจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation: FAI) hospitel และไอซียู สำหรับผู้ป่วยเขียว เหลือง และแดง ทั้งนี้ การดูแล จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คนตั้งครรภ์ และออกใบรับรองให้กับบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ส่วนการควบคุมจะต้องดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal

TOP