Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการ FACTORY SANDBOX ของจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี และโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ ณ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งในวันนี้ได้มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยการ Swab ในรูปแบบ RT-PCR 100 เปอร์เซ็นต์ และจะดำเนินการแยกผู้ป่วยไปรักษาทันทีและให้ส่งผลตรวจ Antigen Test Kit ทุกสัปดาห์ ส่วนการรักษาจัดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อแยกผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงาน (Factory Accommodation Isolation: FAI) Hospitel และไอซียู สำหรับผู้ป่วยเขียว เหลือง และแดง ทั้งนี้ การดูแล จะดำเนินการฉีดวัคซีนให้แรงงาน โดยเน้นกลุ่ม 7 โรคเสี่ยง คนตั้งครรภ์ และออกใบรับรองให้กับบริษัทเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ส่วนการควบคุมจะต้องดำเนินการตามมาตรการ Bubble & Seal

TOP