Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภับธรรมชาติ กระทรวงแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

            เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกันเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางอุดมลักษณ์  สอนสารี แรงงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือในครั้งนี้

 

            

 

           

           

           

TOP