Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมกิจกรรม SAFETY IN ALL WE DO

pll_content_description

 

                  เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. นางอุดมลักษณ์ สอนสารี  แรงงานจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุวิชาน แพทย์อุดม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี นางนันทิยา พัวพันธุ์  ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรม SAFETY IN ALL WE DO ณ อาคารสำนักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยทั้งในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันให้แก่พนักงาน และผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

 

 

TOP