Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรีร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

pll_content_description

 

                           แรงงานจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเมื่อวันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

 

        

      

      

TOP