Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

pll_content_description

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฏาบดินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อหารือแนวทางการจัดงานให้สอดคล้องกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว

TOP