Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฏาบดินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

pll_content_description

วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 เพื่อหารือแนวทางการจัดงานให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Meeting

TOP