Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2566

pll_content_description

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 26 นนทบุรี ร่วมประชุมฯ ดังกล่าวด้วย จัดโดย สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

 

 

TOP