Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือตามแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน

pll_content_description

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และนางสาวอธิชา ทองเหลือ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือตามแนวทางการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันท์ ชั้น ๕ กระทรวงแรงงาน โดยมี นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ แรงงานจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร้วมการประชุมดังกล่าว

TOP