Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

โครงการสร้างนักส่งเสริมดิจิทัล พัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors)

pll_content_description

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(DEPA) รับสมัครเข้าร่วมโครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่เพื่อยกระดับความรู้และสร้างทักษะด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

        คุณสมบัติของผู้สมัคร

        จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขา) 

        – สนใจงานด้านการพัฒนาเมือง 

        – สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเมือง

        – มีภูมิลำเนา หรือสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย 26 จังหวัด ทั่วประเทศ 26 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่

        #ภาคกลาง

        กรุงเทพฯ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี

        #ภาคตะวันออก 

        จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี จังหวัดจันทบุรี 

        #ภาคเหนือ

        จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดนครสวรรค์ 

        #ภาคอีสาน

        จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดหนองคาย จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี

        #ภาคใต้

        จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดตรัง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดสุราษฎ์ธานี จังหวัดภูเก็ต

        ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารการสมัคร และ Clip VDO (ไม่เกิน 3 นาที) เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ http://bit.ly/สมัคร_SmartCityAmbassador</a href=”http:>

 ตั้งแต่วันนี้ – 21 พฤษภาคม 2564 และสามารถ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครได้ที่ http://shorturl.at/ekpEM</a href=”http:>

TOP