Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

ดาวน์โหลด

มาตรการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขตจังหวัดนนทบุรี

pll_file_nameขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ

ขนาด : 817.37 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-01-18 07:21:42+07

pll_file_nameหนังสือมอบอำนาจ

ขนาด : 13.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-08-26 02:42:33+07

pll_file_nameรายชื่อโรงพยาบาลที่สาธารณสุขรับรองผล

ขนาด : 399.88 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-07-06 06:24:49+07
TOP