Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี
พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี
และผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคม ครั้งที่ 4/2565
ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
เป็นประธานการประชุม

TOP