Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

กระทรวงแรงงานร่วมกับสรจ.นนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

pll_content_description

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.30 น. กระทรวงแรงงานร่วมกับสำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ สำนักปฏิบัติธรรมศรีมงคล อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี และมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอบางใหญ่ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการฯด้วย

TOP