Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

สรจ.นนทบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

pll_content_description

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

TOP