Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 4/2565

pll_content_description

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดนนทบุรี
โดยมีนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

TOP