Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

แรงงานจ.นนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี

pll_content_description

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี โดยมีนายธำรงค์ สว่างเดือน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เป็นประธานการประชุม

TOP