Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดนนทบุรี

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจ.นนทบุรี ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรม

pll_content_description

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น.นายวิชิตร สุวรรณมาก แรงงานจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้
นางสาวโสภิตา อินทรีย์วงศ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์
ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม
พร้อมด้วยผู้แทนจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

TOP